KONSORCIUM SKK

Monitoring nežádoucích látek v členských organizacích SKK

Výsledky monitoringu nežádoucích látek v členských organizacích Spolku pro komodity a krmiva jsou každoročně zpracovávány do společné databéze, která umožňuje získání přehledu o situaci ve výskytu nežádoucích látek jak v krmných surovinách, tak ve vyrobených krmných směsích, případně premixech. Na základě toho je možné zaměřit se efektivně na vybrané kontaminanty v závislosti na jejich výskytu v jednotlivých komoditách. To vede k efektivnímu vynakládání prostředků na monitoring nežádoucích látek v celém řetězci.

 

Monitoring nežádoucích látek v roce 2022

Monitoring nežádoucích látek v roce 2021

Monitoring nežádoucích látek v roce 2020

Monitoring nežádoucích látek v roce 2014 - 2019

Monitoring nežádoucích látek v roce 2018

Monitoring nežádoucích látek v roce 2017

Monitoring nežádoucích látek v roce 2016